Hilli, Yobba ve Al Lith Barajları ile Shoaiba Su Arıtma Tesisi Arası Su İsale Hattı Projesi (Faz2)
Yazdır

Projenin amacı Hilli, Yobba ve Al Lith Barajlarından Shoaiba Tesisi’ne su iletimidir. Su İletim işi CS boru hattı kanal kazısı, yataklama, boru döşeme, yatak dolgusu, geri dolgu, vana odası inşaatı, inşaat ve tesisat işleri, işaretçiler ve işaret levhaları gibi boru hattı işlerini kapsamaktadır. Aşağıda belirtilen işler projenin kapsamı içinde yer almaktadır:
Gerekli tüm bağlantı elemanları ve aksesuarlarını da içermek üzere aşağıdaki çap ve uzunluklarda içme suyu iletim hattı borularının tedariği ve döşenmesi: 1500 mm çap (175.000 metre), 1.400 mm çap (20 metre), 500 mm çap (50 metre)
1.500 mm çap (2.100 metre) ve 500 mm çap (30 metre) için boru sürme yöntemiyle beton kaplamalı çelik boruların tedariği ve döşenmesi,
Tüm inşaat ve elektro-mekanik işlerini de içermek üzere kontrol vanalarının, hava vanası ve erozyon vana odalarının inşaatı işi,
İşaretçilerin ve işaret levhalarının (450 adet) tedariği ve kurulumu işi,
Betonarme sürme bloklar (3.000 m3),
Fiber optik kablo döşeme işleri (525.000 metre)                                                                                  

İşveren Su ve Elektrik Bakanlığı

İşin Yeri Suudi Arabistan

Başlama Tarihi 22 Eylül 2011

Bitiş Tarihi 24 Mayıs 2015

 

 

Back